ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για την ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα προπονήσεων περιόδου 2016-2017:

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017