ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7-9-2016

Παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για την τελευταία ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα προπονήσεων περιόδου 2016-2017:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017